betano casino

ice casino

ONLINE BRANDS PLANERAR ATT KALLA TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR ATT BL.A. FÖRSTÄRKA OCH TILLSÄTTA NYA STYRELSELEDAMÖTER

ONLINE BRANDS PLANERAR ATT KALLA TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR ATT BL.A. FÖRSTÄRKA OCH TILLSÄTTA NYA STYRELSELEDAMÖTER

ONLINE BRANDS PLANERAR ATT KALLA TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR ATT BL.A. FÖRSTÄRKA OCH TILLSÄTTA NYA STYRELSELEDAMÖTER

Förstärka styrelsen
Online Brands AB släppte i fredags den 24 oktober sin rapport för det tredje kvartalet 2014. Efter en företagsrekonstruktion tidigare i år har Bolaget lyckats att vända sin negativa resultattrend och visar ett positivt rörelseresultat även efter ackordsvinster. Koncernen har idag inga räntebärande rörelsekrediter (Bolaget har en fastighetskredit för egen fastighet). I arbetet med att skapa förutsättningar för en långsiktigt lönsam tillväxt har också fasta kostnader reducerats kraftigt.

Den 14 oktober meddelade Johan Kjell, representant för en av de största ägarna i Bolaget, att han lämnar styrelsen i Online Brands AB. Styrelsen i Bolaget består sedan dess av Göran Nordlund (styrelseordförande), Michael Koch och Staffan Settergren (tillika VD i Koncernen).

Det är styrelsens uppfattning att det, för att utnyttja Bolagets nuvarande position och framtida möjligheter, behövs en styrelse som har tid, kompetens och engagemang att driva styrelsearbetet på ett bra sätt. Styrelsen bör besitta djupa kunskaper inom konsumentinriktad e-handel kombinerat med en erfarenhet att driva styrelsearbete på ett entreprenöriellt sätt. Göran Nordlund har meddelat att han ställer sin plats till förfogande p.g.a. av tidsbrist.

Styrelsen kommer att tillsätta en valberedning den närmaste tiden för att säkerställa att processen med rekrytering av nya ledamöter blir effektiv. Fram tills dess fungerar hela Styrelsen som valberedning. Intresserade ägare i Bolaget eller andra intressenter kan kontakta Göran Nordlund, 0704-33 13 20.

Kallelse
Formell kallelse beräknas ske inom en vecka.

För mer information ring:
Staffan Settergren, VD Online Brands Nordic AB (publ), 0722 51 80 79
Göran Nordlund, Styrelseordförande Online Brands Nordic AB (publ), 0704 33 13 20

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom smycken, accessoarer och klockor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Watchonwatch AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och via sin butik i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Watchonwatch grundades 2007 och är Sveriges ledande onlinebutik för exklusiva armbandsur. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande butik för smycken och relaterade produkter på nätet, både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Online Brands omsatte under 2013 28 miljoner kronor. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Consensus Asset Management.