betano casino

ice casino

Ägarstruktur

Ägarstruktur

Aktieägare Aktier Andel
MS HoldCo AB ² 4 459 697 19,76%
Borgata Invest AB ¹ 4 379 697 19,41%
Jofam 3 261 667 14,45%
Ronnberg Consulting AB ³ 3 259 300 14,44%
Adrigo Small & Midcap L/S 1 990 434 8,82%
Clearstream banking 1 113 199

4,93%

Kristian Wiman 642 884

2,85%

Nordea Livförsäkring Sverige AB 599 078

2,65%

Avanza Pension 577 016

2,56%

SEB Life International Insurance 301 084 1,33%
Övriga aktieägare 1 985 785

9,88%

Totalt 22 569 841 100 %

Uppdaterad per 2024-01-08

1) Borgata Invest AB ägs av Mathias Hedström, Klas Berggren och Martin Larsson.
2) MS HoldCo AB ägs av Magnus Skoglund.
3) Ronnberg Consulting AB ägs av David Rönnberg.