betano casino

ice casino

Ägarstruktur

Ägarstruktur

Aktieägare Aktier Andel
Söderbergh & Partners Wealth Management 4 779 266 21,2%
MS Holdco AB 4 459 697 19,8%
Jofam AB 3 261 667 14,5%
Ronnberg Consulting AB 2 841 743 12,6%
Adrigo Small & Midcap L/S 2 249 065 10,0%
Skandinaviska Enskilda Banken 1 250 277

5,5%

Kristian Wiman 642 884

2,8%

Nordea Livförsäkring Sverige AB 637 252

2,8%

Avanza Bank 328 288

1,5%

SEB Life International Insurance 273 741 1,2%
Övriga aktieägare 1 845 961

8,2%

Totalt 22 569 841 100 %

Uppdaterad per 2024-06-14