Ägarstruktur

Aktieägare Aktier (miljoner) Andel
Borgata Invest AB ¹ 4,4 22,6 %
MS HoldCo AB ² 4,4 22,6 %
DR HoldCo AB ³ 3,1 16,1 %
KOEHLER Capital Partners GmbH 2,9 15,1 %
Jofam 1,7 9,0 %
Adrigo Asset Management 0,9 4,5 %
Kristian Wiman 0,5 2,5 %
Övriga aktieägare 1,5 7,7 %
Totalt 19,4 100 %

Uppdaterad per 2021-12-30

1) Borgata Invest AB ägs av Mathias Hedström, Klas Berggren och Martin Larsson.
2) MS HoldCo AB ägs av Magnus Skoglund.
3) DR HoldCo AB ägs av David Rönnberg.