betano casino

ice casino

Ägarstruktur

Ägarstruktur

Aktieägare Aktier Andel
Borgata Invest AB ¹ 4 379 697 20,85%
MS HoldCo AB ² 4 379 697 20,85%
DR HoldCo AB ³ 2 919 743 13,90%
Jofam 2 500 000 11,90%
Adrigo Asset Management 1 502 379 7,15%
Kristian Wiman 645 204 3,07%
Övriga aktieägare 4 681 405 22,28%
Totalt 21 008 125 100 %

Uppdaterad per 2022-06-22

1) Borgata Invest AB ägs av Mathias Hedström, Klas Berggren och Martin Larsson.
2) MS HoldCo AB ägs av Magnus Skoglund.
3) DR HoldCo AB ägs av David Rönnberg.