betano casino

ice casino

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

SEKRETESSPOLICY

Online Brands Nordic AB (publ) (”vi” eller “oss”) är engagerade i att skydda och respektera din integritet i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna policy anger hur de personuppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas. Vänligen läs följande noggrant för att förstå våra rutiner beträffande dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Online Brands Nordic AB (publ), 5562118637, Flöjelbergsgatan 7A, 431 37 Mölndal

1. Information vi samlar in från dig

Vi samlar in och bearbetar de uppgifter du ger oss på vår webbplats www.onlinebrands.se (”vår webbplats”) eller genom att kommunicera med oss via telefon, e-post eller på annat sätt.

2. Användning av informationen

Vi använder endast din information för att utföra våra skyldigheter som följer för att kunna förse dig med den information som du begär av oss. Vi delar inte dina uppgifter med någon tredje part.

Vid frågor kring detta kontakta oss gärna på info@trendcarpet.se eller på 031-320 22 00.

3. Säkerhet för din information

Vi kommer att vidta samtliga rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din information.

4. Policyändringar

Eventuella förändringar som vi gör i vår integritetspolicy i framtiden kommer att läggas ut på denna sida och vid behov meddelas dig via e-post.

5. Dina rättigheter

Vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till och från webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser vänligen observera att dessa webbplatser har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar något ansvar eller ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera dessa policyer innan du skickar personliga uppgifter till dessa webbplatser.

6. Tillgång till information

Du har rätt att få tillgång till samtlig information som vi har om dig när som helst. Kontakta oss då gärna på info@trendcarpet.se eller på 031-320 22 00.

7. Kontakt

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av din information, kontakta oss gärna på info@trendcarpet.se eller på 031-320 22 00.