betano casino

ice casino

Kalender

Kalender

Finansiell kalender

22 februari 2024

 Bokslutskommuniké/Delårsrapport för perioden januari – december 2023

16 november 2023

Delårsrapport för perioden januari – september 2023

24 augusti 2023

Delårsrapport för perioden januari – juni 2023

23 maj 2023

Årsstämma

18 maj 2023

Delårsrapport för perioden januari – mars 2023

17 februari 2023

 Bokslutskommuniké/Delårsrapport för perioden januari-december 2022

18 november 2022

Delårsrappoort för perioden januari – september 2022

19 augusti 2022

Delårsrapport för perioden januari – juni 2022

19 maj 2022

Delårsrapport för perioden januari – mars 2022

25 maj 2022

Årsstämma 

4 maj 2022

Årsredovisning för 2021

17 februari 2022

 Bokslutskommuniké/Delårsrapport för perioden januari-december

11 november 2021

Delårsrapport för perioden januari-september

18 augusti 2021

Delårsrapport för perioden januari-juni

28 juni 2021 kl 10:00

Årsstämma hålls i bolagets lokaler Österlånggatan 44 i Borås, tisdagen den 28 juni 2021 kl 10.00.  Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolaget, Österlånggatan 44 i Borås och på www.onlinebrands.se fr.o.m. den 14 juni 2021.

21 maj 2021

Delårsrapport för perioden januari-mars