Kalender

RAPPORTTILLFÄLLEN FÖR 2021

Årsstämma hålls i bolagets lokaler Österlånggatan 44 i Borås, tisdagen den 28 juni 2021 kl 10.00. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolaget, Österlånggatan 44 i Borås och på www.onlinebrands.se fr.o.m. den 14 juni 2021.

RAPPORTTILLFÄLLEN FÖR 2021
Delårsrapporten framflyttad till 21 maj 2021.
Delårsrapport för perioden januari-juni: 18 augusti 2021
Delårsrapport för perioden januari-september: 11 november 2021
Bokslutskommuniké/Delårsrapport för perioden januari-december: 25 februari 2022