betano casino

ice casino

Kalender

Kalender

Finansiell kalender

20 februari 2025

Bokslutskommuniké 2024 (Q4)

14 november 2024

Delårsrapport (Q3) för perioden januari – september 2024

22 augusti 2024

Delårsrapport (Q2) för perioden januari – juni 2024

22 maj 2024

Årsstämma 2024

15 maj 2024

Delårsrapport (Q1) januari – mars 2024

22 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023 (Q4)

16 november 2023

Delårsrapport för perioden januari – september 2023

24 augusti 2023

Delårsrapport för perioden januari – juni 2023

23 maj 2023

Årsstämma

18 maj 2023

Delårsrapport för perioden januari – mars 2023

17 februari 2023

 Bokslutskommuniké/Delårsrapport för perioden januari-december 2022

18 november 2022

Delårsrappoort för perioden januari – september 2022

19 augusti 2022

Delårsrapport för perioden januari – juni 2022

19 maj 2022

Delårsrapport för perioden januari – mars 2022

25 maj 2022

Årsstämma 

4 maj 2022

Årsredovisning för 2021

17 februari 2022

 Bokslutskommuniké/Delårsrapport för perioden januari-december

11 november 2021

Delårsrapport för perioden januari-september

18 augusti 2021

Delårsrapport för perioden januari-juni

28 juni 2021 kl 10:00

Årsstämma hålls i bolagets lokaler Österlånggatan 44 i Borås, tisdagen den 28 juni 2021 kl 10.00.  Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolaget, Österlånggatan 44 i Borås och på www.onlinebrands.se fr.o.m. den 14 juni 2021.

21 maj 2021

Delårsrapport för perioden januari-mars