betano casino

ice casino

Kalender

Kalender

Finansiell kalender

15 maj 2024

Delårsrapport (Q1) januari – mars 2024

22 maj 2024

Årsstämma 2024

22 augusti 2024

Delårsrapport (Q2) för perioden januari – juni 2024

14 november 2024

Delårsrapport (Q3) för perioden januari – september 2024

20 februari 2025

Bokslutskommuniké 2024 (Q4)