Online Brands Nordic AB tidigarelägger rapporten för det första kvartalet och offentliggör att den planerade nyemissionen är garanterad i sin helhet

Comments are closed.