betano casino

ice casino

Online Brands Nordic AB tidigarelägger rapporten för det första kvartalet och offentliggör att den planerade nyemissionen är garanterad i sin helhet

Online Brands Nordic AB tidigarelägger rapporten för det första kvartalet och offentliggör att den planerade nyemissionen är garanterad i sin helhet

Ladda ner pressrelease som PDF

Online Brands Nordic AB (publ) kommer att tidigarelägga publiceringen rapporten för det första kvartalet. Rapporten kommer att publiceras den 13 maj 2014.

Koncernen Online Brands genomgår sedan i slutet av november 2013 företagsrekonstruktion. Bolaget planerar en nyemission som en extra bolagsstämma ska ta ställning till den 27 maj 2014. Bolaget har nu träffat ett avtal som garanterar den planerade nyemissionen i sin helhet. Avtalet har träffats mellan Bolaget och ett konsortium bestående av VD, styrelsens ledamöter och en rad externa investerare.

Ytterligare ett viktigt steg i arbetet med företagsrekonstruktionen togs när Borås tingsrätt den 28 april 2014 fastställde ett ackord i dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB. Beslutet, som vinner laga kraft om det inte överklagas senast den 19 maj 2014, innebär att fordringsägarna accepterat att skriva ner sina fordringar med 75 %.

Bolagets VD Staffan Settergren kommenterar: ”Det är mycket glädjande att konstatera att organisationens och styrelsens arbete med företagsrekonstruktionen kan fortsätta med den planerade nyemissionen fullt ut garanterad.”

För mer information ring:

Staffan Settergren, VD Online Brands Nordic AB (publ), 0722 51 80 79

Göran Nordlund, Styrelseordförande Online Brands Nordic AB (publ), 0704 33 13 20.

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom smycken, accessoarer och klockor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Watchonwatch AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och via sin outletbutik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Watchonwatch grundades 2007 och är Sveriges ledande onlinebutik för exklusiva armbandsur. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande butik för smycken och relaterade produkter på nätet, både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Online Brands omsatte under 2012 27 miljoner kronor. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.