betano casino

ice casino

Online Brands Nordic AB ansöker om rekonstruktion

Online Brands Nordic AB ansöker om rekonstruktion

Pressrelease 18 november 2013

Online Brands Nordic AB och två av dess dotterbolag, Hedbergs Guld & Silver AB och Watchonwatch AB (nedan gemensamt kallade ”Online Brands”), har idag inlämnat ansökan om rekonstruktion vid Borås tingsrätt.

Bakgrunden till styrelsens beslut om att ansöka om rekonstruktion är att Online Brands drabbats av en likviditetskris.

Trots att verksamheten drivits med förlust under årets tre första kvartal, så har styrelsen upplevt att utvecklingen gått åt rätt håll såväl gällande resultat som kassaflöde.

En ny e-handelsplattform lanserades i slutet av oktober i år. Kort efter att plattformen hade lanserats uppmärksammades ett antal problem i plattformen. Ledning och styrelse gjorde bedömningen, efter att ha rådgjort med bolagets IT-konsulter, att det inte var ett alternativ att rulla tillbaka till den gamla e-handelsplattformen.

Problemen med den nya e-handelsplattformen har visat sig större än vad som först uppmärksammats vilket inneburit kraftigt minskade intäkter sedan lanseringen i förhållande till motsvarande period förra året samtidigt som kostnaderna för att rätta till problemen med e-handelsplattformen varit stora.

Sammantaget har detta lett till att Online Brands hamnat i en likviditetskris. På grund av den osäkra situationen kring Online Brands intäkter har det inte varit möjligt för Online Brands att säkerställa en bryggfinansiering till dess att en nyemission kunnat genomföras, varför styrelsen och ledningen funnit att rekonstruktion var det bästa tillgängliga alternativ för att skydda aktieägarnas intresse.

Styrelse och ledning har påbörjat ett arbete för att lösa problemen med e-handelsplattformen, skapa en rekonstruktionsplan samt göra en utredning för att fastställa Online Brands kapitalbehov.

Styrelsen återkommer med information från arbetet med rekonstruktionen så snart det finns ytterligare information att delge.

För mer information ring:

Staffan Settergren, VD, 0722 51 80 79 eller Göran Nordlund, Styrelsens ordförande Online Brands Nordic AB (publ), 0704 33 13 20.

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom smycken, accessoarer och klockor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Watchonwatch AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och via sin outletbutik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Watchonwatch grundades 2007 och är Sveriges ledande onlinebutik för exklusiva armbandsur. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande butik för smycken och relaterade produkter på nätet, både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Online Brands omsatte under 2012 27 miljoner kronor. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.