betano casino

ice casino

Kommuniké från Årsstämma den 20 februari 2014

Kommuniké från Årsstämma den 20 februari 2014

Ladda ned Kommuniké från Årsstämma som PDF

Dalsjöfors, 2014-02-20

Kommuniké från Årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) den 20 februari 2014

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) har den 20 februari hållit årsstämma i Dalsjöfors.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningen enligt den framlagda årsredovisningen.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att omvälja Göran Nordlund, Johan Kjell, Michael Koch och Staffan Settergren. Göran Nordlund valdes till styrelsens ordförande. Till revisionsbolag valdes PWC.

Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen så att lägsta antal aktier ska vara 2 850 000 och högsta antal aktier ska vara 11 400 000.

Arvode

Styrelsearvodet fastställdes till 1,5 prisbasbelopp per år vardera. Revisionsarvode utgår på löpande räkning.

Utdelning

Stämman beslutade att förlusten skulle behandlas enligt styrelsens förslag att överföra förlusten i ny räkning.

För mer information ring:

Staffan Settergren, VD Online Brands Nordic AB (publ), 0722 51 80 79

Göran Nordlund, Styrelseordförande Online Brands Nordic AB (publ), 0704 33 13 20

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom smycken, accessoarer och klockor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Watchonwatch AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga
smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och via sin outletbutik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Watchonwatch grundades 2007 och är en ledande onlinebutik för exklusiva armbandsur. Online Brands omsatte under 2013 28 miljoner kronor. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.