betano casino

ice casino

Information om nyemission

Information om nyemission

Ladda ner informationsmemorandum som pdf

Online Brands genomför en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare där en (1) gammal aktie ger rätt till teckning av fem (5) nya aktier till en kurs om 0,50 SEK per aktie. Antalet nya aktier uppgår till maximalt 14 347 305 stycken. Bolaget kommer således att tillföras upp till cirka 7,2 MSEK före sedvanliga emissionskostnader.

All information finns på www.thenberg.se/onlinebrands