Icke regulatoriska pressreleaser

ONLINE BRANDS SENARELÄGGER
ÅRSSTÄMMAN TILL 28 JUNI 2021

Första dag för handel med teckningsrätter

Tingsrätten ajournerar ackordsförhandlingar

Framflyttade delårsrapport

Avtal om Likviditetsgaranti uppsagt

Förlängd företagsrekonstruktion beviljad

Förlängd företagsrekonstruktion beviljad

Kontrollbalansräkning upprättas för dotterbolag.

PM Kontrollbalansrsäkning 31 aug 2020

Korrigering av pressmeddelande 13 augusti gällande valberedning

Pressmeddelande 2020-08-17

Korrigering av pressmeddelande 13 augusti gällande offentliggörande av delårsrapport

Pressmeddelande 2020-08-17

Uppskjuten årsstämma

Årstämman uppskjuten till 30 juni 2020