Pressreleaser

Tingsrätten ajournerar ackordsförhandlingar

Kommuniké från extra bolagsstämma 30 december 2020

Kallelse till ackordsförhandling

Kallelse till extra bolagsstämma

Online Brands Nordic AB (publ) delårsrapport 1 juli – 30 september 2020

Online Brands genomför
företrädesemission om 3,5 MSEK

Tagged , ,

Framflyttade delårsrapport

VD byte i Online Brands

Avtal om Likviditetsgaranti uppsagt

Förlängd företagsrekonstruktion beviljad

Förlängd företagsrekonstruktion beviljad