Kontrollbalansräkning avslutad. Dotterbolagets kapital intakt

Comments are closed.