betano casino

ice casino

ONLINE BRANDS TIDIGARELÄGGER RAPPORT

ONLINE BRANDS TIDIGARELÄGGER RAPPORT

ONLINE BRANDS TIDIGARELÄGGER RAPPORT

Online Brands Nordic AB (publ) tidigarelägger sin rapport för det första kvartalet, denna kommer att publiceras den 6 maj, inte som tidigare meddelats den 21 maj.

Dalsjöfors den 4 maj 2015

För mer information ring:
Staffan Settergren, VD Online Brands Nordic AB (publ), 0722 51 80 79

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Watchonwatch AB. Hedbergs Guld & Silver AB säljer guld, silver, övriga smycken samt matsilver via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och sin butik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Watchonwatch AB, med e-handelsbutiken www.watchonwatch.com, har i stort sett inte bedrivit någon försäljning under 2014, då tillgängliga resurser satsats på Hedbergs Guld & Silver AB. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Consensus Asset Management AB.