betano casino

ice casino

Kommuniké från extra bolagsstämma 2014-11-26

Kommuniké från extra bolagsstämma 2014-11-26

Kommuniké från extra bolagsstämma 2014-11-26

Enligt kallelse publicerad den 29 oktober 2014 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ), org. Nr. 556211-8637, den 26 november 2014.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av stämman:

• Stämman beslutade att ändra bolagsordningen så att aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor samt så att antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000
• Stämman beslutade att för att täcka förlust samt för att avsätta medel till fritt kapital ändra kvotvärdet på aktierna från 0,50 kr till 0,05 kr och därmed sänka aktiekapitalet till 860 838,30 kr
• Stämman beslutade att välja Jim Löfgren som ny styrelseordförande samt Nicolas Fogelholm som ny styrelseledamot. Göran Nordlund avgick på egen begäran ur styrelsen.

Dalsjöfors den 26 november 2014

Styrelsen

För mer information ring:
Staffan Settergren, VD Online Brands Nordic AB (publ), 0722 51 80 79

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom smycken, accessoarer och klockor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Watchonwatch AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och via sin butik i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Watchonwatch grundades 2007 och är Sveriges ledande onlinebutik för exklusiva armbandsur. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande butik för smycken och relaterade produkter på nätet, både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Online Brands omsatte under 2013 28 miljoner kronor. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Consensus Asset Management.