betano casino

ice casino

Kommuniké från årsstämma 2015-05-21

Kommuniké från årsstämma 2015-05-21

Kommuniké från årsstämma 2015-05-21

Enligt kallelse publicerad den 21 april 2015 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ), org. Nr. 556211-8637, den 21 maj 2015.

Nedan följer en sammanfattning av ett urval av de beslut som fattades av stämman:

• Stämman beslutade att omvälja Jim Löfgren som ny styrelseordförande, samt Nicolas Fogelholm, Michael Koch och Staffan Settergren som styrelseledamöter
• Stämman beslutade att revisor ska vara PWC och att ansvarig revisor ska vara Johan Palmgren
• Stämman beslutade att bevilja verkställande direktör och styrelse ansvarsfrihet

• Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen
• Stämman beslutade att bolag inte ska lämna någon utdelning för 2014
• Styrelsen erbjöd sig att avstå ifrån arvode för 2014 och stämman beslutade i enlighet med förslaget
• Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier omfattande sju miljoner (7 000 000) aktier i syfte att möjliggöra förvärv genom betalning i aktier
• Stämman beslutade om att inrätta ett incitamentsprogram för tillträdande verkställande direktör i Bolaget

Dalsjöfors den 21 maj 2015

Styrelsen

För mer information ring:
Staffan Settergren, VD Online Brands Nordic AB (publ), 0722 51 80 79

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Watchonwatch AB. Hedbergs Guld & Silver AB säljer guld, silver, övriga smycken samt matsilver via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och sin butik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Watchonwatch AB, med e-handelsbutiken www.watchonwatch.com, har i stort sett inte bedrivit någon försäljning under 2014, då tillgängliga resurser satsats på Hedbergs Guld & Silver AB. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Consensus Asset Management AB.