Icke regulatoriska pressreleaser

Online Brands genomför förvärv av Guldbutik.

Online Brands genomför förvärv av guldbutik...

Fulltecknad Emission in Online Brands Nordic AB (publ)

Press-release OBAB Emission 20160603...

Information om nyemission

Ladda ner informationsmemorandum som pdf Online Brands genomför en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare där en (1)...