Icke regulatoriska pressreleaser

Kallelse till årsstämma i Online Brands för räkenskapsåret 2018

Kallelse till Årsstämma i Online Brands Nordic AB...

Online Brands genomför avyttring av fastighet i Dalsjöfors

PM 20181204...

Avsiktsförklaring gällande avyttring av fastighet och omstrukturering av butiksverksamheten

Pressmeddelande 25 oktober 2018...

Förlängning av företrädesemissionen

Förlängning av företrädesemission 20181003...

Informationsmemorandum företrädesemission hösten 2018

Här kan du ladda ner det fullständiga informationsmemorandumet gällande företrädesemissionen hösten 2018 Informationsmemorandum OBAB hösten -18...