Bolagsstyrning

Styrelse

Mats Bergengren, se presentation nedan
Nina Holgersson, se presentation nedan

Bolagets valberedning arbetar med att finna ytterligare lämpliga styrelseledamöter.

 

Ledning

VD – Mats Bergengren, ekonom, f 1964
Mats Bergengren, Tillträdde 2015. Beroende i förhållande till Bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större ägare. Marknadsekonom vid IHM Business School i Göteborg. Har lång erfarenhet av försäljning och inköp inom e-handel och detaljhandel. Har tidigare arbetat med inköp av egna varumärken på NetOnNet och som försäljningschef på Newell Rubbermaid.

Övriga styrelseuppdrag: Inga

Direkt ägande i Bolaget av 254 890 aktier.

Nina Holgersson, försäljningschef, tf vd sedan februari 2020, f 1971
Befattning: Ledamot sedan 2019. Beroende i förhållande till Bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större ägare. Entrepenör med en lång karriär från elitidrottande, ledarskap och försäljning.  Har ägt och drivit Idéguld AB fram till Online Brands förvärv 2017. Är idag ansvarig för koncernens inköp- och försäljningsprocesser.

Övriga styrelseuppdrag: Inga
Direkt ägande av 312 500 aktier.

 

Comments are closed.