Ägarstruktur

Ägare Aktieantal Kapital Röster
Novobis AB 4 877 006 12,3% 12,3%
Tulos Ventures 4 499 050 11,4% 11,4%
Veganord Capital 4 383 856 11,1 11,1%
S Bolagen 3 137 762 7,9% 7,9%
N. Fogelholm OY/4 Family 2 536 816 7,2% 7,2%
Patrik Tallberg 1 027 565 2,6% 2,6%
Gustav Ekberg 895 899 2,3% 2,3%
Sven Staffan Husberg 692 902 1,8% 1,8%
Michael Koch 672 342 1,7% 1,7%
Roland Lohr 500 440 1,3% 1,3%
       
10 Största ägare 23 223 638 58,7% 58,7%
Totalt aktier 39 515 875 100% 100%

* Per Euroclear aktiebok 30/12 2020.

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Comments are closed.