Bolagsstyrning

VD

Magnus Skoglund

Magnus Skoglund, född 1982, är sedan 2021 VD i Online Brands Nordic AB. Magnus har en magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Magnus grundade Cama Gruppen AB år 2008 och har sedan dess varit VD för bolaget. Magnus Skoglund äger direkt och via bolag 438 008 269 st aktier i bolaget.

CFO

Henrik Lernfelt (interim)

Henrik Lernfelt, född 1977, är interim CFO i Online Brands Nordic AB. Henrik tillträdde i samband med noteringen 2021. Henrik är utbildad civilingenjör i Industriell Ekonomi vid Chalmers samt innehar en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Henrik har tidigare varit verksam som auktoriserad revisor och som senior projektledare inom transaktionsrådgivning på PwC och EY. Sedan 2017 har Henrik varit verksam som partner och projektledare på AHLP Corporate Finance vilket har kombinerats med externa konsultuppdrag inom koncernredovisning. Innehav i bolaget: Inget.

Styrelse

David Rönnberg

David Rönnberg, född 1977, är sedan 2021 styrelseordförande i Online Brands Nordic AB. David har en magisterexamen i finansiering från Stockholms universitet och styrelseutbildning från Michaël Berglund Board Value. David är VD för Musti Group och har tidigare varit VD för Indiska Magasinet Aktiebolag, Internetstores Nordic och Bringwell. David Rönnberg äger direkt och via bolag 305 000 000 st aktier i bolaget. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Klas Berggren

Klas Berggren, född 1971, är sedan 2021 styrelseledamot i Online Brands Nordic AB. Klas har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från KTH. Klas har tidigare erfarenhet som styrelseledamot genom sina nuvarande uppdrag som ledamot i styrelsen ibland annat Nordic Netstores Aktiebolag, CaMa Intressenter AB och Norhult Sweden AB. Utöver sina nuvarande och tidigare uppdrag som ledamot har Klas varit styrelseledamot ibland annat Addnature AB i 13 år mellan år 2000 till 2013. Klas Berggren äger direkt och via bolag 146 002 756 st aktier i bolaget. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Mathias Hedström

Mathias Hedström, född 1969, är sedan 2021styrelseledamot i Online Brands Nordic AB. Mathias har en civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola. Mathias har tidigare erfarenhet som styrelseordförande genom sina nuvarande uppdrag som ordförande i styrelsen ibland annat Norhult Sweden AB och Nordic Kidswear Aktiebolag. Mathias är styrelseledamot ibland annat Houdini AB, Houdini Sportswear AB, Nordic Netstores Aktiebolag och Leanca AB. Utöver sina nuvarande och tidigare uppdrag som ledamot har Mathias varit verkställande direktör och styrelseledamot i Addnature AB i 13 år mellan år 2000 till 2013. Mathias Hedström äger direkt och via bolag 146 002 756 st aktier i bolaget. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande bolagets större aktieägare. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Martin Larsson

Martin Larsson, född 1969, är sedan 2021 styrelseledamot i Online Brands Nordic AB. Martin har en Master of Science in Computer Science från Uppsala universitet. Martin har tidigare erfarenhet som styrelseledamot genom sina nuvarande uppdrag som ledamot i styrelsen ibland annat CaMa Intressenter AB och Nordic Netstores Aktiebolag samt styrelseledamot och verkställande direktör i Potlock Data AB och tidigare även i Kristola Wiklund AB. Utöver sina nuvarande och tidigare uppdrag som ledamot har Martin varit styrelseledamot i Addnature AB under 4 år mellan 2009 och 2013. Martin Larsson äger direkt och via bolag 146 002 756 st aktier i bolaget. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.