Bolagsstyrning

magnus_skoglund
Magnus Skoglund VD
Magnus Skoglund, född 1982, är sedan 2021 VD i Online Brands Nordic AB. Magnus har en magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Magnus grundade Cama Gruppen AB år 2008 och har sedan dess varit VD för bolaget. Magnus Skoglund äger direkt och via bolag 438 008 269 st aktier i bolaget.