Author Archives: Karin

Årsredovisning 2020

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

ONLINE BRANDS SENARELÄGGER PUBLICERING AV ÅRSREDOVISNING

Anmälningsssedel för teckning av teckningsoptioner

Online Brands fastställer teckningskursen för teckningsoptioner till 0,14 SEK och teckningsperioden inleds

Online Brands senarelägger publicering av delårsrapport

Frivillig likvidation av dotterbolag

ONLINE BRANDS SENARELÄGGER
ÅRSSTÄMMAN TILL 28 JUNI 2021

Första dag för handel med teckningsrätter