Om Idéguld AB

Den i Borås centralt belägna fastigheten har det ända från början av 1900-talet bedrivits guldsmideri och smyckesförsäljning under olika butiksnamn. Samma målsättning har dock genomsyrat de olika ägarnas verksamhet: -Att till Boråsarna erbjuda oöverträffad service och kundupplevelse. Dagens Idéguld såg sitt ljus i slutet av föregående sekel. Butiken har samma målsättning som föregångarna och ett renommé som spridit sig långt utanför Knallebygden. Idéguld AB förvärvades av Online Brands Nordic AB (publ) i december 2017.

Comments are closed.