Regulatoriska Pressreleaser

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Delårsrapport Q3 2018...

Avsiktsförklaring gällande avyttring av fastighet och omstrukturering av butiksverksamheten

Pressmeddelande 25 oktober 2018...

Online Brands stänger företrädesemission

Online Brands stänger företrädesemissionen...

Förlängning av företrädesemissionen

Förlängning av företrädesemission 20181003...

Informationsmemorandum företrädesemission hösten 2018

Här kan du ladda ner det fullständiga informationsmemorandumet gällande företrädesemissionen hösten 2018 Informationsmemorandum OBAB hösten -18...