Regulatoriska Pressreleaser

Årsredovisning 2013

Ladda ned Årsredovisning 2013 som PDF...

Bokslutskommuniké och rapport Q4 2013

Ladda ned Bokslutskommuniké och rapport Q4 2013 i PDF...

Kallelse till årsstämma 2014

Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 20 februari 2014 kl. 10.00...

Online Brands Nordic AB ansöker om rekonstruktion

Pressrelease 18 november 2013 Online Brands Nordic AB och två av dess dotterbolag, Hedbergs Guld & Silver AB och Watchonwatch...

Pressrelease 14 november 2013

Pressrelease 14 november 2013 Online Brands Nordic AB har nyligen, i syfte att utveckla sin verksamhet, genomfört ett byte av...