Regulatoriska Pressreleaser

Online Brands Nordic AB ansöker om rekonstruktion

Pressrelease 18 november 2013 Online Brands Nordic AB och två av dess dotterbolag, Hedbergs Guld & Silver AB och Watchonwatch...

Pressrelease 14 november 2013

Pressrelease 14 november 2013 Online Brands Nordic AB har nyligen, i syfte att utveckla sin verksamhet, genomfört ett byte av...

Kvartalsrapport Q3 2013

Ladda ned kvartalsrapport Q3 2013 i PDF...

Protokoll Extra Bolagsstämma 16 oktober

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Online Brands AB (publ), 556211-8637, den 16 oktober 2013 i Dalsjöfors. 1....

Fullständig Kallelse Extra Bolagsstämma 16 oktober

Kallelse till Extra Bolagsstämma Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 16 oktober 2013 kl....