Regulatoriska Pressreleaser

VD säljer sitt innehav

VD säljer sitt innehav Som nyligen meddelats kommer bolaget och dess nuvarande VD, Staffan Settergren, att gå skilda vägar. Staffan...

LEDNINGSFÖRÄNDRING I ONLINE BRANDS NORDIC AB (PUBL)

LEDNINGSFÖRÄNDRING I ONLINE BRANDS NORDIC AB (PUBL) Styrelsen och Bolagets VD Staffan Settergren har bedrivit förhandlingar om VD:s framtida anställningsvillkor...

Flaggningsmeddelande i Online Brands Nordic AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Online Brands Nordic AB (publ) Härmed meddelas att Jim Löfgren, styrelsens ordförande, via bolag har förvärvat 1 732 226, motsvarande...

Kommuniké från extra bolagsstämma 2014-11-26

Kommuniké från extra bolagsstämma 2014-11-26 Enligt kallelse publicerad den 29 oktober 2014 i Dagens Industri och i Post och Inrikes...

Valberedningens förslag gällande nya styrelseledamöter Online Brands Nordic AB (publ)

Valberedningens förslag gällande nya styrelseledamöter Online Brands Nordic AB (publ) Valberedningen i Online Brands Nordic AB (publ) har nyligen avslutat...