Icke regulatoriska pressreleaser

Avsiktsförklaring gällande avyttring av fastighet och omstrukturering av butiksverksamheten

Pressmeddelande 25 oktober 2018...

Förlängning av företrädesemissionen

Förlängning av företrädesemission 20181003...

Informationsmemorandum företrädesemission hösten 2018

Här kan du ladda ner det fullständiga informationsmemorandumet gällande företrädesemissionen hösten 2018 Informationsmemorandum OBAB hösten -18...

Emissionsvillkor september 2018

Emissionsvillkor i sin helhelt finns att ladda ner nedan Emissionsvillkor Online Brands Nordic AB september 2018...

Online Brands presenterar emissionsvillkor

Pressmeddelande Emissionsvillkor 20180910...