Icke regulatoriska pressreleaser

Avsiktsförklaring gällande avyttring av fastighet och omstrukturering av butiksverksamheten

Pressmeddelande 25 oktober 2018...

Förlängning av företrädesemissionen

Förlängning av företrädesemission 20181003...

Informationsmemorandum företrädesemission hösten 2018

Här kan du ladda ner det fullständiga informationsmemorandumet gällande företrädesemissionen hösten 2018 Informationsmemorandum OBAB hösten -18...

Övertecknad emission i Online Brands

Övertecknad emission i Online Brands...

Online Brands genomför förvärv av sin fjärde guldsmedsbutik

Pressrelease 2017-12-14...