Kalender

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN FÖR 2017

Bokslutskommuniké 2016: 23 februari 2017

Delårsrapport för perioden januari-mars: 10 maj 2017
Delårsrapport för perioden januari-juni: 17 augusti 2017
Delårsrapport för perioden januari-september: 9 november 2017
Delårsrapport för perioden januari-december: 22 februari 2018

Årsstämma hålls i bolagets lokaler i Dalsjöfors, torsdagen den 18 maj 2017 kl 10.00.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolaget i Dalsjöfors och på www.onlinebrands.se fr.o.m. den 11 maj 2017. Ursprungligt datum 4 maj 2017 PRESS RELEASE 3 maj 2017

Comments are closed.