Kalender

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018

Bokslutskommuniké 2018: 22 februari 2019

Årsstämma hålls i bolagets lokaler Österlånggatan 44 i Borås, torsdagen den 22 maj 2019 kl 13.00.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolaget, Österlånggatan 44 i Borås och på www.onlinebrands.se fr.o.m. den 13 maj 2019.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019

Delårsrapport för perioden januari-mars: 8 maj 2019
Delårsrapport för perioden januari-juni: 16 augusti 2019
Delårsrapport för perioden januari-september: 8 november 2019
Delårsrapport för perioden januari-december: 21 februari 2020

Comments are closed.