Kalender

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017

Bokslutskommuniké 2017: 23 februari 2018

Årsstämma hålls i bolagets lokaler Österlånggatan 44 i Borås, torsdagen den 24 maj 2018 kl 10.00.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolaget, Österlånggatan 44 i Borås och på www.onlinebrands.se fr.o.m. den 11 maj 2018.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018

Delårsrapport för perioden januari-mars: 9 maj 2018
Delårsrapport för perioden januari-juni: 17 augusti 2018
Delårsrapport för perioden januari-september: 9 november 2018
Delårsrapport för perioden januari-december: 22 februari 2019

Comments are closed.