Insynsförteckning

Namn Befattning Aktier* Ändring Datum
Nicolas Fogelholm** Ordförande 7335866
1250000 180427
467236 181105
Utlåning -300000 190129
Michael Koch Ledamot 672342
Jim Löfgren** Ledamot 4383856
625000 180531
1577170 181106
Joel Lindeman** Ledamot 4877006 180413
1049948 180502
2746608 180928
Mats Bergengren VD 4890
Utlåning -250000 181219
Nina Holgersson Butiksansv. 62500
312500 180413
Utlåning -250000 181219
Stefan Schwartz Ek. ansv
Jimmy Skoglund Revisor
Lasse Larvanko Tulos Ventures
Suvi Johansson Tulos Ventures
Toni Voutilainen Tulos Ventures
Carl Norén Aqurat Fondk.
Stefan Årstein Aqurat Fondk.

 

* Per Euroclear 28 december 2019 eller senast rapporterat till bolaget.

** Via bolag

Transaktioner av insynspersoner rapporterade till bolaget under de senaste
12 månaderna. Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida
publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget.
Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First  North är att
informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till
Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella
tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma
tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.

Comments are closed.