Insynsförteckning

Namn Befattning Aktier* Ändring Datum
Jim Löfgren Styrelsens ordförande 2.181.686***
Michael Koch Styrelseledamot 547.342 +248.010 2017.01.20
+45.000 2016.09.09
Nicolas Fogelholm Styrelseledamot 1.668.726***
Joel Lindeman Styrelseledamot
Mats Bergengren** VD 254.890 +1.190 2017.01.19
+250.000 2016.12.07
+2.000 2016.09.22
Stefan Schwartz Ekonomiansvarig -
Jimmy Skoglund Revisor, KPMG AB -
Ulf Victorin Butiksansv. 219.983 +219.983 2016-12-07
Nina Holgersson Butiksansv. -
Hans Victorin Butiksansv. 219.983 +219.983 2106-12-07
Lasse Larvanko Styrelseledamot Tulos Ventures OY
Suvi Johansson Styrelsens ordförandeTulos Ventures OY
Toni Voutilainen Online Marknadsförare  Tulos Ventures OY
Alexis Olsson Arbetar på avdelningen för Corporate Finance
Carl Thunström Arbetar på avdelningen för Corporate Finance
Erik Josefsson Arbetar på avdelningen för Corporate Finance
Gustav Nordlund Arbetar på avdelningen för Corporate Finance
Hugo Billgren Arbetar på avdelningen för Corporate Finance
Peter Ekholm Arbetar på avdelningen för Corporate Finance
Tim Toivonen Arbetar på avdelningen för Corporate Finance
Tor Wikman Arbetar på avdelningen för Corporate Finance
Vincent Sandberg Arbetar på avdelningen för Corporate Finance
***Via Bolag
* Per Euroclear 30 september 2016 eller senast rapporterat till bolaget. Transaktioner av insynspersoner rapporterade till bolaget under de senaste 12 månaderna. ** VD Mats Bergengren deltar i teckningsoptionsprogram om 500 000 optioner, som mellan 2017 – 2018 kan omvandlas till 500 000 aktier utöver befintligt antal 21.878.112.
Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget. Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First  North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.

Comments are closed.