Insynsförteckning

Namn Befattning Aktier* Ändring Datum
Nicolas Fogelholm Styrelsens ordförande 6 617 776*** +1.250.250 2018-04-13
Michael Koch Styrelseledamot 672.342 +125.000 2018-04-13
Jim Löfgren Styrelseledamot 2.806.686*** +625.000 2018-04-13
Joel Lindeman Styrelseledamot 2.130.398*** +200.052 2018-04-13
+1.049.948 2018-05-02
Mats Bergengren** VD 254.890
Stefan Schwartz Ekonomiansvarig
Jimmy Skoglund Revisor BDO
Nina Holgersson Butiksansv. 312.500 +312.500 2018-04-13
Lasse Larvanko Styrelseledamot Tulos Ventures OY
Suvi Johansson Styrelsens ordförande Tulos Ventures OY
Toni Voutilainen Online Marknadsförare  Tulos Ventures OY

Anton Wiklund

Carl Thunström

Marcus Sundberg

Mangold Fondkommission

Mangold Fondkommission

Mangold Fondkommission

Erik Josefsson Mangold Fondkommission
Gustav Nordlund Mangold Fondkommission
Hugo Billgren Mangold Fondkommission
Peter Ekholm Mangold Fondkommission
Douglas Adamsson Mangold Fondkommission
John Andersson Mangold Fondkommission
John Edgren Mangold Fondkommission
Max Björs Mangold Fondkommission

Michael Proszynski

Robert Kwarnström

Mangold Fondkommission

Mangold Fondkommission

*** Via bolag
* Per Euroclear 30 juni 2018 eller senast rapporterat till bolaget. Transaktioner av insynspersoner rapporterade till bolaget under de senaste 12 månaderna. ** VD Mats Bergengren deltar i teckningsoptionsprogram om 250 000  optioner, 2018 kan omvandlas till 250 000 aktier utöver befintligt antal 30.223 334 st.
Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget. Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First  North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.

Comments are closed.