Insynsförteckning

Namn Befattning Aktier* Ändring Datum
Nicolas Fogelholm Styrelsens ordförande 4.917.776*** +1.250.250 2018-04-13
Michael Koch Styrelseledamot 547.342 +125.000 2018-04-13
Jim Löfgren Styrelseledamot 2.181.686*** +625.000 2018-04-13
Joel Lindeman Styrelseledamot 880.389*** +200.052 2018-04-13
+1.049.948 2018-05-02
Mats Bergengren** VD 254.890
Stefan Schwartz Ekonomiansvarig -
Jimmy Skoglund Revisor BDO -
Ulf Victorin Butiksansv.
Nina Holgersson Butiksansv. - +312.500 2018-04-13
Hans Victorin Konsult
Lasse Larvanko Styrelseledamot Tulos Ventures OY
Suvi Johansson Styrelsens ordförande Tulos Ventures OY
Toni Voutilainen Online Marknadsförare  Tulos Ventures OY
Carl Thunström Mangold Fondkommission
Erik Josefsson Mangold Fondkommission
Gustav Nordlund Mangold Fondkommission
Hugo Billgren Mangold Fondkommission
Peter Ekholm Mangold Fondkommission
Tim Toivonen Mangold Fondkommission
Tor Wikman Mangold Fondkommission
Vincent Sandberg Mangold Fondkommission
Isak Hellström Mangold Fondkommission
John Andersson Mangold Fondkommission
John Edgren Mangold Fondkommission
Max Björs Mangold Fondkommission
Michael Proszynski

Mangold Fondkommission

Anton Wiklund Mangold Fondkommission
***Via Bolag

* Per Euroclear 1 maj  2018 eller senast rapporterat till bolaget. Transaktioner av insynspersoner rapporterade till bolaget under de senaste 12 månaderna. ** VD Mats Bergengren deltar i teckningsoptionsprogram om 500 000 optioner, som mellan 2017 – 2018 kan omvandlas till 500 000 aktier utöver befintligt antal 21.878.112.
Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget. Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First  North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.

Comments are closed.