Bolagsstyrning

Styrelse

Nicolas Fogelholm, entrepenör, f 1971
Befattning: Styrelsens ordförande sedan 2018.  Ledamot under åren 2014-2018. Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, beroende i förhållande till Bolagets större ägare. Filosofie magister, Helsingfors Universitet.
Entreprenör som driver Tulos Helsinki, en av Nordens främsta sökmarknadsföringsbyråer för e-handel. Tidigare arbetat som Head of Publisher Services på Tradedoubler. Övriga styrelseuppdrag: N Fogelholm Oy, Clickable Oy, Finnish Design Shop, Weecos och WorldDive. Indirekt ägande i Bolaget genom Tulos Ventures OY och N. Fogelholm OY av
7 335 866 aktier.

 

Jim Löfgren, ekonom, f 1981
Befattning: Ledamot sedan 2018. Styrelsens ordförande under åren 2014-2018. Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.
M.Sc. Management från London School of Economics & Political Science och HEC Paris. Tidigare ansvarig för e-handel och affärsutveckling för Ellos (2005-2008) och VD för La Redoute (2008-2010). Har verkat i USA sedan 2010 som Vice President & General Manager för OneStopPlus.com samt General Manager & Chief Merchandising Officer för CommerceHub samt Vice President Global Sales at Klarna AB. Jims nuvarande arbete är som CEO vid Nosto Solutions Oy. Övriga styrelseuppdrag: Veganord Capital AB. Indirekt ägande i Bolaget genom Veganord Capital AB av 4 383 856 aktier.

 

Michael Koch, entrepenör, f 1962
Befattning: Ledamot sedan 2006. Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.
Civilekonom, Mse. Entreprenör som startat, drivit, noterat och sålt ett antal företag i tillväxtbranscher både internationellt och nationellt.  Michael grundade och är aktiv partner i Scandinavian Financial Management AB ett riskkapitalbolag fokuserat på högteknologi och IT. Arbetar främst idag med Textforum AB ett översättningsföretag där han är delägare. Direkt ägande av 672 342 aktier i Bolaget.

 

Joel Lindeman, ekonom, f  1976
Befattning: Ledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, beroende i förhållande till Bolagets större ägare.
Ekonom. Extern vd i Future Securities in Scandinavia AB samt i Novobis AB.
Övriga styrelseuppdrag: Retail and Brands AB (publ), Lorensbergs Organisationskonsulter, CZ ospitality AB, B2B Scandinavia Group AB, StrategiQ Företagspartner AB och Intervex AB. Indirekt ägande genom Future Securities in Scandinavia AB av 4 877 006 aktier.

 

Ledning

VD – Mats Bergengren, ekonom, f 1964
Mats Bergengren, Tillträdde 2015. Beroende i förhållande till Bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.
Marknadsekonom vid IHM Business School i Göteborg. Har lång erfarenhet av försäljning och inköp inom e-handel och detaljhandel. Har tidigare arbetat med inköp av egna varumärken på NetOnNet och som försäljningschef på Newell Rubbermaid. Övriga styrelseuppdrag: Borås Citybutiker i Samverkan AB. Direkt ägande i Bolaget av 254 890 aktier.

Comments are closed.