Ägarstruktur

 

Ägare Aktieantal Kapital Röster
Future Securities 4 877 006 12,3% 12,3%
Tulos Ventures 4 499 050 11,4% 11,4%
Veganord Capital 4 383 856 11,1 11,1%
S Bolagen 3 139 762 7,9% 7,9%
N. Fogelholm OY 2 836 816 7,2% 7,2%
Nordnet 2 047 599 5,2% 5,2%
Stefan Mahlstein 1 250 000 3,2% 3,2%
Michael Koch 672 342 1,7% 1,7%
Erland Håkansson 622 041 1,6% 1,6%
Bo Håkansson 601 430 1,5% 1,5%
10 Största ägare 24 929 902 63,1% 63,1%
Totalt aktier 39 514 393 100% 100%

* Per Euroclear aktiebok 28 december 2018.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Mangold Fondkommission AB tel: 08-503 015 50 är bolagets Certified Adviser.

Comments are closed.