Ägarstruktur

Ägare Antal aktier Kapital Röster
Tulos Ventures OY 3249050 10,75% 10,75%
Veganord Capital AB 2181686 9,90% 9,90%
N. Fogelholm Oy 1668726 7,57% 7,57%
S-Bolagen AB 1193881 5,42% 5,42%
Future Securities In Scandinavia 880398 3,99% 3,99%
Nordnet Pensionsförsäkring 752222 3.4% 3.4%
Försäkrings AB Avanza Pension 619069 2.81% 2.81%
Michael Koch 547342 2,48% 2,48%
Expassum Invest AB 520852 2,36% 2,36%
Fredrik Möller 500000 2,27% 2,27%
10 Största ägare 12113226 40% 40%
Totalt aktier 30223334 100% 100%

* Per Euroclear aktiebok 30 juni 2017. ** VD Mats Bergengren deltar i teckningsoptionsprogram om 500 000 optioner, som mellan september 2017 -september 2018 kan omvandlas till 500 000 aktier utöver befintligt antal 22 046 532.

Ett utestående konvertibelt skuldebrev finns om 115.433 Units, motsvarande ytterligare 8.080.310 aktier, som kan inlösas till aktier från och med tidigast 1:a juni 2017.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Mangold Fondkommission AB tel: 08-503 015 50 är bolagets Certified Adviser.

Comments are closed.