Ägarstruktur

Ägare Aktieantal Kapital Röster
Tulos Ventures 4 499 050 14,85% 14,85%
Veganord Capital 2 806 686 9,29% 9,29%
Future Securities 2 130 398 7,05% 7,05%
N. Fogelholm OY 1 668 726 5,52% 5,52%
Nordnet Pension 1 654 085 5,47% 5,47%
S-Bolagen AB 1 568 881 5,19% 5,19%
Expassum Invest 1 255 677 4,15% 4,15%
Tom Cronvall 726 820 2,40% 2,40%
Michael Koch 672 342 2,22% 2,22%
Erland Håkansson 622 041 2,06% 2,06%
10 Största ägare 17 604 706 58,2% 58,2%
Totalt aktier 30 223 334 100% 100%

* Per Euroclear aktiebok 30 juni 2018. ** VD Mats Bergengren deltar i teckningsoptionsprogram om 250 000 optioner, som i september 2018 kan omvandlas till 250 000 aktier utöver befintligt antal 30 223 334.

Ett utestående konvertibelt skuldebrev motsvarande 45 143 Units, som kan inlösas till 3 159 886 aktier från 1 december 2018.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Mangold Fondkommission AB tel: 08-503 015 50 är bolagets Certified Adviser.

Comments are closed.