Ägarstruktur

Ägarstruktur – 10 största ägare*

Ägare Antal aktier Kapital Röster
Tulos Ventures OY 3 249 050 14.8% 14.8%
Veganord Capital AB 2 181 686 10% 10%
N. Fogelholm Oy 1 668 726 7.6% 7.6%
S-Bolagen AB 1 193 881 5.5% 5.5%
Future Securities In Scandinavia 880 398 4% 4%
Nordnet Pensionsförsäkring 752 222 3.4% 3.4%
Fredrik Möller 750 000 3.4% 3.4%
Michael Koch 547 342 2.5% 2.5%
Expassum AB 524 852 2.4% 2.4%
Avanza Pension 514 063 2.3% 2.3%
10 Största ägare 12 262 220 56% 56%
Totalt aktier 21 878 112 100% 100%

* Per Euroclear aktiebok 31 mars 2017. ** VD Mats Bergengren deltar i teckningsoptionsprogram om 500 000 optioner, som mellan september 2017 -september 2018 kan omvandlas till 500 000 aktier utöver befintligt antal 21 878 121. Ett utestående konvertibelt skuldebrev finns om 115.433 Units, motsvarande ytterligare 8.080.310 aktier, som kan inlösas till aktier från och med tidigast 1:a juni 2017.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Mangold Fondkommission AB tel: 08-503 015 50 är bolagets Certified Adviser.

Comments are closed.