Regulatoriska pressreleaser

Kommuniké från extra bolagsstämma 30 december 2020

Kallelse till ackordsförhandling

Kallelse till extra bolagsstämma

Online Brands Nordic AB (publ) delårsrapport 1 juli – 30 september 2020

Online Brands genomför
företrädesemission om 3,5 MSEK

Tagged , ,

VD byte i Online Brands

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Delårsrapport Q2 2020

Meddelande från valberedningen

Pressrelease Valberedning Aug 13 2020

Framflyttad delårsrapport

Pressrelease OBAB – ändring rapporttillfälle jan-juni

Kommuniké årsstämma 2019 (forts)

Kommunike Årsstämma 2019 (forts)