pressklipp

Hallands Nyheter

Anrika Victorins har sålts

Dagens Handel

Smyckesföretaget växer vidare

Dagens Handel 2016-05-20

Resultatförbättrande smyckeshandel tror på omnikanal

Västerviks Tidning 2016-04-20

Andersons Ur köps upp

E-handel.se

Butikerna guld värda för Online Brands

Borås Tidning 7H Affärer 2016-04-08

Hedbergs Guld växer

Dagens Handel 2015-05-04

Ny vd för smyckeswebb

Online brands tar täten med smycken på nätet

Online brands har renodlat verksamheten. I mars i år kapade koncernen sin fotoverksamhet. Nu lägger bolaget all fokus på smyckesverksamheten på nätet.

Online brands är en koncern med fokus på e-handel, främst riktad mot kvinnor. Idag består verksamheten av moderbolaget Online brands nordic AB samt det helägda dotterbolaget Hedbergs guld & silver som säljer smycken på nätet via www.hedbergsguld.se och www.jewel.se samt via postorder och en butik i Dalsjöfors i Borås.

I och med förvärvet av Hedbergs guld & silver förra året skapades en omsättningstillväxt på 19 procent, det visar koncernens årsredovisning. Den 29:e mars i år sålde bolaget sin fotoverksamhet, inkråmet i Önskefoto AB, till holländska Albumprinter för 12 miljoner kronor. Därmed koncentrerar nu Online brands hela sin verksamhet på smyckesförsäljning.

–          Fotobranschen är i behov av konsolidering. För att vara ledande inom detta segment krävs stora investeringar i produktutveckling. Önskefoto har inte dessa resurser på egen hand. Försäljningen ger oss tid och pengar att fokusera på smyckesverksamheten på nätet. Vi har sett att våra satsningar i Hedbergs guld & silver har gett ett bra genomslag på marknaden, säger Online brands vd, Monika Dagberg.

Ledig plats
Enligt Monika Dagberg är positionen som ledande aktör på smyckesmarknaden på nätet ledig.

–          Det är ett oexploaterat område.Med kombinationen av den 65-åriga erfarenhet av guldsmedsbranschen som finns inom bolaget och den onlinekompetens som Online brands tillfört ser vi stora möjligheter.

En expansion kan bli aktuell.

–          Idag finns Hedbergs guld & silver i Sverige, men vi är inte främmande för att titta på andra marknader framöver, säger Monika Dagberg.

Tittar ni på förvärv av nya verksamheter?

–          Det kan bli aktuellt i framtiden.

Hedbergs hoppas på guldrusch på nätet

Boråstidningen 2010-12-01

Hedbergs hoppas på guldrusch på nätet

Med Online Brands som ny ägare växlar Hedbergs Guld i Dalsjöfors upp och laddar framfor allt för tillväxt på onlinehandel.

Hedbergs Guld blev rikskänt på 80-och 90-talet när Bengt Hedberg utmanade branschen med låga priser och stångades med bångstyriga leverantörer. Dalsjöfors blev ett Guldmecka och färetaget växte snabbt. Men det slutade i haveri. Verksamheten levde sedan stabilt vidare i ny regi med Lars Elfvenstam som huvudägare. Nu har han, med ålderns rätt, avyttrat guldvaruhuset till Sölvesborgsbaserade OnlineBrands med fotoverksamheten Önskefoto som huvudverksamhet.

-Att sälja online till framför allt kvinnor är vår inriktning.

Med Önskefoto är vi bra på detta. Nu ser vi möjligheter att utveckla onlinehandeln för Hedbergs, med samma målgrupp. Här finns stora synergier, säger Monika Dagberg, vd, för OnlineBrands.

– Önskefoto var tidigt med på den digitala revolutionen inom foto. Vårt fokus har aldrig legat på att leverera enkla kopior. Här handlar det istället om kringprodukter.

Vi har gjort förstoringar till massmarknadsprodukt. Fotokalendrar, studentskyltar och foto i bokform hör till våra produkter, säger Dagberg.

Kvinnlig målgrupp

Till stor del är det kvinnor som beställer fotoprodukter. Det förde tankarna vidare till andra branscher med liknande kunder. Då föll ögonen på Hedbergs i Dalsjöfors.

-Bara genom att dra nytta av varandras kundregister vinner vi stora fördelar. Vi kan också ha gemensamma kampanjer inför till exempel studentsäsong då båda företagens produkter efterfrågas.

Med Hedbergs i koncernen utjämnas också säsongvariationer.

Ny platschef

Ingvar Svensson ar nu platschef i Dalsjöfors. Han har kontinuitet bakåt i verksamheten och ser fram emot nya tillväxtmöjligheter.

-Att vara med i framkanten inom e-handel blir mycket intressant. Här ser vi stora möjligheter. Guldsmedsbranschen är konservativ och avvaktande, men nu ska vi ta initiativet till förnyelse, säger Ingvar Svensson.

Sortimentet förnyas och breddas, bland annat med fler kända märken. Dessutom har guldvaruhuset i Dalsjöfors fått en ansiktslyftning.

-Idag är det mycket mer än tidigare design, trender och märken som gäller. Där är vi med.

Samtidigt gäller att kunderna känner tillit och trygghet.

-Vi fortsätter envist att kattfotsmärka allt vårt guld som äkthetsbevis. Det är vi ensamma om, säger Ingvar Svensson.

Hedbergs verksamhet kommer ocksa i fortsättningen att finnas i Dalsjöfors.

Ladda ner artikel

Med Online Brands som

ny agare vaxlar Hedbergs

Culd i Dalsjofors

upp och laddarframfor

allt for tillvaxt pa onlinehandel.

DALSJOFORS. Hedbergs

Guld blev rikskant pa 80-

och 90-talet nar Bengt Hedberg

utmanade branschen

med laga priser och stangades

med bangstyriga leverantorer.

Dalsjofors