Author Archives: Malena

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011

Kommuniké årsstämma 2011

Kommuniké årsstämma 2011

Online brands tar täten med smycken på nätet

Online brands har renodlat verksamheten. I mars i år kapade koncernen sin fotoverksamhet. Nu lägger bolaget all fokus på smyckesverksamheten på nätet.

Online brands är en koncern med fokus på e-handel, främst riktad mot kvinnor. Idag består verksamheten av moderbolaget Online brands nordic AB samt det helägda dotterbolaget Hedbergs guld & silver som säljer smycken på nätet via www.hedbergsguld.se och www.jewel.se samt via postorder och en butik i Dalsjöfors i Borås.

I och med förvärvet av Hedbergs guld & silver förra året skapades en omsättningstillväxt på 19 procent, det visar koncernens årsredovisning. Den 29:e mars i år sålde bolaget sin fotoverksamhet, inkråmet i Önskefoto AB, till holländska Albumprinter för 12 miljoner kronor. Därmed koncentrerar nu Online brands hela sin verksamhet på smyckesförsäljning.

–          Fotobranschen är i behov av konsolidering. För att vara ledande inom detta segment krävs stora investeringar i produktutveckling. Önskefoto har inte dessa resurser på egen hand. Försäljningen ger oss tid och pengar att fokusera på smyckesverksamheten på nätet. Vi har sett att våra satsningar i Hedbergs guld & silver har gett ett bra genomslag på marknaden, säger Online brands vd, Monika Dagberg.

Ledig plats
Enligt Monika Dagberg är positionen som ledande aktör på smyckesmarknaden på nätet ledig.

–          Det är ett oexploaterat område.Med kombinationen av den 65-åriga erfarenhet av guldsmedsbranschen som finns inom bolaget och den onlinekompetens som Online brands tillfört ser vi stora möjligheter.

En expansion kan bli aktuell.

–          Idag finns Hedbergs guld & silver i Sverige, men vi är inte främmande för att titta på andra marknader framöver, säger Monika Dagberg.

Tittar ni på förvärv av nya verksamheter?

–          Det kan bli aktuellt i framtiden.

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2010

Kallelse till årsstämma 2011

Kallelse Årsstämma 2011

Online Brands slutför försäljning av industrifastighet

Ladda ner pressrelease

Online Brands slutför försäljning av industrifastighet

Online Brands Nordic AB (publ) har idag slutfört försäljningen av sin industrifastighet i Sölvesborg. Köpeskillingen är 4 miljoner SEK och reavinsten blir 1,9 miljoner SEK. Kassatillskottet blir 2,2 miljoner SEK efter lösta lån. Köpare är Sölvesborgs kommun som tillträder under dagen.

Online Brands tecknar samtidigt hyresavtal i kontorsdelen av fastigheten.

För mer information ring:
Monika Dagberg, VD Online Brands Nordic AB (publ), 0706 16 24 00
Göran Nordlund, Styrelseordförande Online Brands Nordic AB (publ), 0704 33 13 20

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands, www.onlinebrands.se , är en koncern som driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom utvalda produktsegment främst riktade mot kvinnor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Önskefoto AB (under namnändring). Hedbergs Guld & Silver AB, www.hedbergsguld.se, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handel, postorder och en butik i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande smyckebutik på nätet både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Online Brands har sitt huvudkontor i Sölvesborg. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.

Online Brands slutför försäljning av industrifastighet

Ladda ner pressrelease

Online Brands slutför försäljning av industrifastighet

Online Brands Nordic AB (publ) har idag slutfört försäljningen av sin industrifastighet i Sölvesborg. Köpeskillingen är 4 miljoner SEK och reavinsten blir 1,9 miljoner SEK. Kassatillskottet blir 2,2 miljoner SEK efter lösta lån. Köpare är Sölvesborgs kommun som tillträder under dagen.

Online Brands tecknar samtidigt hyresavtal i kontorsdelen av fastigheten.

För mer information ring:
Monika Dagberg, VD Online Brands Nordic AB (publ), 0706 16 24 00
Göran Nordlund, Styrelseordförande Online Brands Nordic AB (publ), 0704 33 13 20

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands, www.onlinebrands.se , är en koncern som driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom utvalda produktsegment främst riktade mot kvinnor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Önskefoto AB (under namnändring). Hedbergs Guld & Silver AB, www.hedbergsguld.se, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handel, postorder och en butik i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande smyckebutik på nätet både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Online Brands har sitt huvudkontor i Sölvesborg. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.

Online Brands säljer sin fotoverksamhet

Ladda ner pressrelease

Online Brands säljer sin fotoverksamhet

Online Brands Nordic AB (publ) har idag tecknat avtal om försäljning av sin fotoverksamhet till holländska Albumprinter. Detta sker genom en försäljning av inkråmet i Önskefoto AB.

Online Brands fokuserar därefter sin verksamhet på försäljning av smycken, främst inom guld och silver, genom www.hedbergsguld.se och www.jewel.se.

Tillträde sker den 30 mars och köpeskillingen är 12 mkr. Tilläggsköpeskilling om ytterligare 2 mkr kan komma att betalas ut beroende på resultat- och försäljningsutveckling i verksamheten under 2011.

Önskefoto omsatte 37 mkr 2010 med ett negativt rörelseresultat på -1,3 mkr. Justerat för avyttringen noterade Online Brands proforma en omsättning om 17.5 mkr för år 2010.

Albumprinter, en av de ledande fotoboksspecialisterna i Europa under varumärket Albelli, förvärvar Önskefoto som ett steg i sin expansion på fotoproduktsmarknaden. Önskefoto och webbsidorna www.onskefoto.se och www.allfoto.no kommer att med omedelbar verkan ingå i Albellis produktportfölj. Albumprinter omsätter ca 40 miljoner Euro och finns representerat i 7 europeiska länder.

Monika Dagberg kommer att stanna kvar som VD och koncernchef för Online Brands men kommer att under 2011 vara en resurs för köparen för att säkerställa en bra övergång av verksamheten 

”Fotobranschen är i behov av konsolidering. Vi ser Albumprinter som en bra köpare som kan föra Önskefotos starka varumärke ytterligare ett steg framåt. Framtiden för fotobranschen ligger i olika typer av bildprodukter sålda on-line. En av de stora framtidsprodukterna är fotoböcker. För att vara en av de ledande inom detta segment krävs stora investeringar i produktutveckling främst inom mjukvara. Önskefoto har inte dessa resurser på egen hand. Vi tror att Albumprinter med Önskefotos kunddatabas, varumärke och produktutbud kommer att kunna göra en mycket fin entré på den svenska och norska marknaden” säger Monika Dagberg, VD för Online Brands Nordic AB (publ). ”Med försäljningen frigör vi resurser till att utöka satsningen på att bli störst på smycken på nätet. Vi har sett att våra satsningar i Hedbergs Guld och Silver har givit ett bra genomslag på marknaden.”

Albumprinters VD Kees Arends säger; ”Vi är alltid på jakt efter möjligheter att utvidga vår verksamhet och förvärvet av Önskefoto ger oss en plattform för tillväxt i Norden. Önskefoto är sedan 1975 ett välkänt, respekterat och omtyckt varumärke för konsumenter i Sverige och Norge. Vi är övertygade om att kunderna kommer att uppskatta det utvidgade utbudet och vår välutvecklade fotoproduktmjukvara som snart kommer att erbjudas.”

På grund av detta skjuts publicering av Online Brands årsredovisning ytterligare, nytt datum den 5 april 2011.

För mer information ring:
Monika Dagberg, VD Online Brands Nordic AB (publ), 0706 16 24 00
Göran Nordlund, Styrelseordförande Online Brands Nordic AB (publ), 0704 33 13 20

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands, www.onlinebrands.se , är en koncern som driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom utvalda produktsegment främst riktade mot kvinnor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Önskefoto AB (under namnändring). Hedbergs Guld & Silver AB, www.hedbergsguld.se, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handel, postorder och en butik i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande smyckebutik på nätet både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Online Brands har sitt huvudkontor i Sölvesborg. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.

More about Albumprinter and Albelli

Albelli is the Albumprinter European photo book consumer brand, currently operating in the Netherlands, Belgium, UK, Germany, France, Spain and Italy. Founded in 2003, Amsterdam-based Albumprinter B.V., with offices in Amsterdam (The Netherlands), is one of the leading European photo book providers, which includes creation software, printing, finishing, fulfilment, marketing support and customer care. See www.albelli.co.uk

Nytt datum för årsredovisning

Ladda ner pressrelease

Årsredovisningen för Online Brands Nordic AB (publ) kommer att publiceras den 1 april 2011 och inte, som tidigare nämnts, den 23 mars 2011.

För mer information ring:
Monika Dagberg, VD Online Brands Nordic AB (publ), 0706 16 24 00
Göran Nordlund, Styrelseordförande Online Brands Nordic AB (publ), 0704 33 13 20

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands, www.onlinebrands.se , är en koncern som driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom utvalda produktsegment främst riktade mot kvinnor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Önskefoto AB. Hedbergs Guld & Silver AB, www.hedbergsguld.se,  säljer guld, silver och övriga smycken via e-handel, postorder och en butik i Dalsjöfors utanför Borås. Önskefoto AB är en ledande aktör i Sverige och Norge inom produktutveckling, marknadsföring och försäljning av personifierade bildprodukter såsom fotokalendrar, fotoböcker och studentskyltar. Den största delen av försäljningen kommer via e-handel via webbplatserna www.onskefoto.se, www.allfoto.no, www.myphotocalendar.co.uk, www.canvaskonst.se och www.minpersonligakalender.se. Online Brands och Önskefoto är belägna i Sölvesborg. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.

Bokslutskommuniké 2010

Ladda ner Bokslutskommuniké-2010