Author Archives: Karin

Första dag för handel med teckningsrätter

ONLINE BRANDS TECKNAR
AVSIKTSFÖRKLING OM OMVÄNT FÖRVÄRV
MED E-HANDELSBOLAGET CAMA-GRUPPEN

Tingsrätten fastställer ackord i samtliga dotterbolag

ONLINE BRANDS FÖRETRÄDESEMISSION
KRAFTIGT ÖVERTECKNAD OCH STYRELSEN
BESLUTAR OM RIKTAD EMISSION

Kallelse till ackordsförhandlingar i Oline Brands dotterbolag och klargörande angående ackord

Anmälningssedel för teckning av units utan företräde i Online Brands

Inbjudan till teckning av units i Online Brands

Online Brands offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Valberedning och organisationsförändringar

Bokslutskommuniké delårsrapport fjärde kvartalet 2020