Author Archives: Karin

Avtal om Likviditetsgaranti uppsagt

Förlängd företagsrekonstruktion beviljad

Förlängd företagsrekonstruktion beviljad

Kontrollbalansräkning upprättas för dotterbolag.

PM Kontrollbalansrsäkning 31 aug 2020

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Delårsrapport Q2 2020

Korrigering av pressmeddelande 13 augusti gällande valberedning

Pressmeddelande 2020-08-17

Korrigering av pressmeddelande 13 augusti gällande offentliggörande av delårsrapport

Pressmeddelande 2020-08-17

Meddelande från valberedningen

Pressrelease Valberedning Aug 13 2020

Framflyttad delårsrapport

Pressrelease OBAB – ändring rapporttillfälle jan-juni

Kommuniké årsstämma 2019 (forts)

Kommunike Årsstämma 2019 (forts)

Kommuniké Årsstämma 2019

Kommuniké årsstämma 30 juni 2020